Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Europejskie Fundusze Społeczne
"Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o wyborze oferty

02.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru osoby do Zespołu Monitoringowego w...[czytaj więcej]

Poszukujemy osoby do zespołu monitoringowego (aktualizacja 2)

30.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru osoby do Zespołu Monitoringowego w...[czytaj więcej]

Poszukujemy osoby do zespołu monitoringowego (aktualizacja)

24.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru osoby do Zespołu Monitoringowego w...[czytaj więcej]

Informacja o wyborze oferty

16.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wykonania raportu zbiorczego z badań metodą...[czytaj więcej]

Poszukujemy osoby do zespołu monitoringowego

28.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru osoby do Zespołu Monitoringowego w...[czytaj więcej]

Poszukujemy osoby do wykonania raportu zbiorczego (aktualizacja)

21.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wykonania raportu zbiorczego z badań metodą...[czytaj więcej]

Informacja o wyborze oferty

07.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru osób do Zespołów Monitoringowych w...[czytaj więcej]

Poszukujemy osoby do wykonania raportu zbiorczego

31.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wykonania raportu zbiorczego z badań metodą...[czytaj więcej]

Poszukujemy osób do zespołów monitoringowych (aktualizacja)

23.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru osób do Zespołów Monitoringowych w...[czytaj więcej]

Informacja o wyborze oferty

14.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru Kierowników Zespołów Badawczych w...[czytaj więcej]