Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Europejskie Fundusze Społeczne
"Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe nr 2/KonwencjaONZ/SNR/2018

13.08.2018

dotyczące usługi wykonania raportu zbiorczego w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o...[czytaj więcej]

Aktualizacja wyników postępowania nr 1/KonwencjaONZ/SNR/2018

06.08.2018

na usługę wykonania raportów weryfikacyjnych[czytaj więcej]

Wyniki postępowania zapytania ofertowego nr 1/KonwencjaONZ/SNR/2018

19.07.2018

na usługę wykonania raportów weryfikacyjnych[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe nr 1/KonwencjaONZ/SNR/2018

08.06.2018

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla...[czytaj więcej]

Przełożone spotkanie zespołów badawczych

31.01.2018

Informacja o przełożeniu spotkania[czytaj więcej]

Informacja o wyborze oferty (5/KonwencjaONZ/SNR/2017)

13.12.2017

dotyczące usługi wykonania raportów w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe nr 5/KonwencjaONZ/SNR/2017 (aktualizacja)

24.11.2017

W dniu 24 listopada 2017 roku zaktualizowane zostało zapytanie ofertowe nr 5/KonwencjaONZ/SNR/2017....[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe nr 5/KonwencjaONZ/SNR/2017

27.10.2017

dotyczące usługi wykonania raportów w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób...[czytaj więcej]

Aktualna strona
pierwsza poprzednia 1-10 11-20 21-23 następna ostatnia