Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Europejskie Fundusze Społeczne
"Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 28.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru osoby do Zespołu Monitoringowego w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ogłasza nabór ofert na członka zespołu monitoringowego (badawczego) w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.  

Projekt „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego.

 

Uwaga! W dniu 24.05.2017 zapytanie ofertowe zostało zaktualizowane. Szczegóły w załączeniu.

 

Uwaga! W dniu 30.05.2017 zapytanie ofertowe zostało zaktualizowane. Szczegóły w załączeniu.

 

Uwaga! W dniu 02.06.2017 dokonano wyboru oferty: