Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Europejskie Fundusze Społeczne
"Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 31.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wykonania raportu zbiorczego z badań metodą IDI w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ogłasza nabór ofert w celu wyłonienia osoby do wykonania raportu zbiorczego z badań metodą IDI w ramach projektu. „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga!

W dniu 21.04.2017 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie dokonało zmian w treści zapytania ofertowego:

  1. Aktualizacja z zapytania ofertowego
  2. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3/KonwencjaONZ/SNR/2017

 

Wyniki postępowania:

informacja o wynikach postępowania